Tevékenységeink

Társaságunk tevékenysége négy fő részre bontható: 

Állandó, választott könyvvizsgálói tevékenység, mely vonatkozik az állandó könyvvizsgálót kötelezően, vagy önkéntes elhatározás alapján foglalkoztató társaságokra, költségvetési szervekre.

Esetenkénti könyvvizsgálói megbízások, tanácsadások – ha nincs állandó, választott könyvvizsgáló -, melyek vonatkoznak a mérlegek, beszámolók ellenőrzésére, hitelesítésére; átalakulási vagyonleltárak, vagyonmérlegek hitelesítésére; apport értékelésére, számviteli-, működési tanácsadásokra. EU-s pályázatok ellenőrzése, auditálása.

Önkormányzatok belső ellenőri feladatainak végzésére.

100%-os állami tulajdonú társaságok belső ellenőrzési feladatainak elvégzése